Společnost Johannese Mathesia
sdružení sudetoněmeckých evangelíků
  Aktuality     Sdružení     Zpravodaj     Církevní dějiny  

Deutsche Seite

Němečtí evangelíci v českých zemích
první poloviny 20. století

Přednáška historika Jaroslava Šebka 5. června 2012 v Praze

Charakteristickým rysem společenského vývoje konce 19. a první poloviny 20. století byla nacionalizace, zasahující též církevní prostředí, katolické i evangelické. Tématem přednášky je vývoj Německé evangelické církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, přičemž těžiště výkladu spočívá v zachycení meziválečného období. Vedle strukturálního vývoje bude pozornost věnována společenské roli této církve v rámci tehdejších národně-politických tendencí, především po nástupu Hitlera k moci (1933), což se v německém evangelickém prostředí projevilo další nacionálně orientovanou politizací.

V červnu zvou Lutherova společnost a Collegium Europaeum - Výzkumná skupina pro dějiny evropského myšlení na přednášku Doc. PhDr. Jaroslava Šebka, Ph.D. Historik a vědecký pracovník Historického ústavu AV ČR v Praze se věnuje problematice meziválečného Československa, politickým, sociálním a náboženským dějinám i česko-německým vztahům ve středoevropském kontextu.

Přednáška se bude konat v úterý 5. června 2012 v 18 hod. v Akademickém konferenční centru, Husova 4a, Praha 1 - Staré Město.

(Infoservis Lutherovy společnosti)Aktuality:

> Přednáška: Němečtí evangelíci v českých zemích v 20. stol.
> Vzpomínka na Německou evangelickou církev v Československu
> Dějiny Německé evangelické církve v ČSR na CD-ROM
> P. Smetana: Most k domovu (kázání)
> Česko-německý seminář mládeže ve Velké Lhotě
> A. Rezvuchina: Historie mnohem blíž
> R. Schmelzle: Společné protestantské kořeny
> J. Čepelák: Česko-německé vztahy do konce 18. století
> Fotografie ze semináře ve Velké Lhotě

Valid HTML 4.01!
© Copyright 2006-2019 Johannes-Mathesius-Gesellschaft - Evangelische Sudetendeutsche e.V.
www: https://www.mathesius.org Mail: info@mathesius.org
Webhosting: wyl.de Tuesday, 29-Jan-2019 12:48:32 CET